Olinkin kaivannut perjantain piristettä kun postilaatikkooni pärähti äidiltä (joka oli saanu sen Pipanalta) keskimääräistä parempi kieliopillinen selitys. Olen tunnetusti ihan kielipuoli, joten tällanen lokiikka iskee.

Le computer

Ranskankielen opettaja selvitti oppilailleen, että ranskankielessä sanat ovat joko maskuliineja eli miespuolisia tai feminiinejä eli naispuolisia. Esim. talo on feminiini eli "la maison" ja lyijykynä maskuliini eli "le crayon". Eräs opiskelijoista kysyi, kumpi tietokone on.... Sen sijaan että opettaja olisi suoraan kertonut vastauksen, hän jakoi luokan kahtia, miehiin ja naisiin ja antoi heille tehtäväksi selvittää pitääkö tietokoneen olla maskuliini eli miespuolinen vaiko feminiini eli naispuolinen.

Kummankin ryhmän oli perusteltava kantansa neljällä eri kohdalla. Miesten ryhmän mielestä tietokoneen on pakko olla naispuolinen, eli "la computer", koska.. 1. kukaan muu kuin koneen tekijä ei voi ymmärtää sen sisäistä logiikkaa. 2. tietokoneiden keskenään käyttämä kieli on täysin käsittämätöntä ulkopuolisille. 3. jopa kaikkein pienimmät virheet talletetaan pitkäkestoiseen muistiin siltä varalta, että niitä joskus tarvittaisiin uudelleen. 4. heti kun ostat tietokoneen, huomaat tuhlaavasi puolet palkastasi sen lisävarusteisiin.

Naisten ryhmän mielestä tietokoneen on pakko olla miespuolinen eli "le computer", koska.. 1. jotta sen kanssa voisi ylipäätään tehdä jotakin, se pitää käynnistää 2. niissä on suunnattomat määrät tietoa, mutta siitä huolimatta ne eivät kykene ajattelemaan itsenäisesti. 3. niiden pitäisi auttaa ongelmien ratkaisemisessa, mutta sen sijaan ne ovat ITSE ongelmia puolet ajasta 4. heti kun ostat tietokoneen, huomaat, että jos olisit odottanut hetken aikaa, olisit saanut paremman mallin.

Naisten ryhmä voitti, joten tietokone on miespuolinen (le computer).